Obecnie mnóstwo właścicieli mieszkań jest za tym, aby w ich bloku czy kamienicy działała wspólnota mieszkaniowa. Może ona powstać w każdym budynku mieszkalnym, w którym został sprzedany co najmniej jeden lokal, oraz w którym zostało wyodrębnione prawo własności. Jak zakłada się wspólnotę mieszkaniową oraz jakie obowiązują w niej zasady RODO?

Ustawa o wspólnocie mieszkaniowej

Każda wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Do jej stworzenia może dojść tylko w określonych przypadkach, które są ujęte w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

Do jej powstania dochodzi w chwili wyodrębnienia się pierwszego lokalu oraz założenia dla niego księgi wieczystej. W takiej sytuacji w jednym budynku istnieją co najmniej dwie nieruchomościami, które posiadają odrębne księgi wieczyste: lokalową oraz budynkową.

Właścicielem nabytego lokalu nie musi być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, lecz także skarb państwa, przedsiębiorstwo państwowe, gmina, spółdzielnia mieszkaniowa oraz wiele innych instytucji.

Rodzaje oraz zawiązanie wspólnoty mieszkaniowej

Wyróżnia się dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych. Pierwsza a nich to mała wspólnota mieszkaniowa licząca maksimum 7 lokali. Z kolei druga to duża wspólnota mieszkaniowa obejmująca minimum 8 lokali w danym budynku.

Aby założyć wspólnotę muszą być dopełnione niezbędne formalności. W tym celu należy zwołać pierwsze zebranie właścicieli podczas którego zostanie wybrany zarząd. Jego zadaniem jest zgłoszenie wspólnoty do urzędu statystycznego w celu nadania numeru REGON. Konieczne jest także założenie konta w banku oraz zgłoszenie wspólnoty do urzędu skarbowego w celu nadania numeru NIP. Praktyczne wskazówki dotyczące założenia wspólnoty mieszkaniowej na PCC Poland.

RODO we wspólnocie mieszkaniowej

25 maja 2018 roku weszło powszechnie w życie RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób powinny być chronione personalia we wspólnocie mieszkaniowej?

Przetwarzanie danych osobowych to nic innego jak zbieranie, przechowywanie, usuwanie oraz udostępnianie danych osobowych. Obowiązujące rozporządzenie dopuszcza możliwość wykonywania tych czynności tylko wówczas, gdy osoba której dotyczą dane, wyraża na to zgodę lub wtedy gdy administrator wykaże się jedną z istotnych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.

Każdą wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali. Obowiązujące prawo dotyczące RODO upoważnia ją do przetwarzania danych osobowych dotyczących jej wszystkich członków. Dotyczy to również członków zarządu wspólnoty, w sytuacji gdy w jego skład wchodzą współwłaściciele nieruchomości.

Prawidłowe wykonywanie obowiązków zarządcy lub zarządu wspólnoty zobowiązuje do gromadzenia niezbędnych danych osobowych na temat wszystkich członków. Organy te mają także prawo do wglądu w treść aktów notarialnych, ale nie mogą ich przechowywać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here