Osoby prowadzące własną firmę w jej najprostszej formie prawnej, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, są zazwyczaj zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w ich najwyższym wymiarze. Na pewne ulgi mogą liczyć co prawda osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z małym biznesem lub nie prowadziły podobnej działalności przez okres sześćdziesięciu poprzednich miesięcy, ale jest to zjawisko marginalne i nawet oni będą musieli po pewnym czasie przejść na pełny ZUS.

Jeśli jednak należycie do tej grupy przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą to możecie przede wszystkim liczyć na tzw. ulgę na start, polegającą na tym, że będziecie zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Oczywiście w tym czasie konieczne będzie opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego, ale i tak jest to spore odciążenie dla firmy stawiającej na rynku swoje pierwsze kroki. Wadą skorzystania z tego rozwiązania jest to, że przez okres w jakim korzystacie z ulgi nie będą się wam naliczały składki na emeryturę, ani nie będziecie mogli skorzystać z zasiłku chorobowego.

Po upływie tego czasu nowy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z możliwości płacenia składek preferencyjnych (aż do upłynięcia 24 miesięcy korzystania z ulg), które chociaż stanowią koszt wyższy niż samo ubezpieczenie zdrowotne to jednak stanowią tylko część pełnego ZUS-u.

To, ile wynosi składka ZUS w tym okresie zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Składki są bowiem obliczane od podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia i w ubiegłym roku wynosiła 675 zł. Jak zwykle nie dotyczy to oczywiście ubezpieczenia zdrowotnego, które trzeba wyliczać i opłacać od pełnej podstawy (czyli ponad 3800 zł) i w tym przypadku nie obowiązują żadne zwolnienia czy ulgi.
W najgorszej sytuacji są ci przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do korzystania z ulg i są zmuszeni odprowadzać składki na Zus w ich pełnej wysokości.

składka zus

Jest to kwota niemała bowiem oblicza się ją od podstawy stanowiącej nie mniej niż 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia za miesiąc w danym roku. Wychodzi całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że podstawa to ponad 2850 zł. W ubiegłym roku wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosił więc 1316 zł (z ubezpieczeniem zdrowotnym). Jest to kwota często zaporowa dla nowych, niewielkich firm, których właściciele są zobowiązani do jej odprowadzania niezależnie od tego czy uzyskali w danym miesiącu dochód czy też nie.

Z tego powodu rząd postanowił na wprowadzenie pewnego ułatwienia i umożliwienia w niektórych przypadkach opłacanie składek proporcjonalnych do osiąganych zarobków.
Nie jest to jednak rozwiązanie dostępne dla wszystkich i mogą z niego korzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w ubiegłym roku najniższe dochody. Jeszcze do stycznia próg wynosił 30 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę i kwotowo była to suma 67500 zł. Jednak po nowelizacji próg ten został zwiększony i od lutego 2020 roku został podniesiony w taki sposób, że z preferencyjnego zusu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli 120 000 zł przychodu.

pracownik

Dodatkowymi obostrzeniami jest to, że osoby te musiały prowadzić działalność gospodarczą przez przynajmniej 60 dni w ubiegłym roku, nie korzystają z preferencji w opłacaniu składek, nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy oraz nie korzystają z opodatkowania na podstawie karty podatkowej i nie są zwolnieni z VAT.

Lista obostrzeń jest zatem dość długa i wyklucza część firm, które ze względu na niskie przychody mogłyby skorzystać z takiej ulgi w innym przypadku.
W każdym razie jeśli już spełniacie warunki do skorzystania z tej preferencji to będziecie mogli obliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do osiągniętego przychodu. Jak zwykle nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego, które musi być płacone w pełnej wysokości niezależnie od osiąganych zysków z działalności gospodarczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here