Dla wielu osób studia to najpiękniejszy okres życia. Poza zdobywaniem wiedzy potrzebnej do przyszłej pracy oraz ogólnym rozwojem osobistym, to czas zdobywania przyjaciół i znajomości, często na całe życie. Ten kilkuletni okres pozwala na zapoznanie się z dorosłym życiem i ukierunkowanie swoich zainteresowań, pogłębianie swoich pasji albo odkrywanie, co tak naprawdę nas interesuje.

Nierzadko zdarza się, że młodzi ludzie kilkukrotnie zmieniają kierunek studiów, poszukując tego, co najbardziej ich kręci. Niektóre zawody okazują się mniej atrakcyjne dla danej osoby po kontakcie z ich zakresem na studiach, o czym dana osoba nie miała pojęcia, wybierając kierunek. Inni natomiast od początku trwają przy raz wybranym kierunku. Dla niektórych studia to droga do osiągnięcia celu, dla innych edukacja i późniejsza praca naukowa są istotniejsze.

Ile trwają studia w Polsce?

książki

W naszym kraju studia wyższe nie są obowiązkowe, jednak wiele młodych ludzi kontynuuje naukę po szkole średniej. Najogólniej studia można podzielić na te, które składają się z dwóch części – studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia – i na te jednolite. Podział ten zależny jest od dziedziny i danego kierunku. Może również różnić się w zależności od uczelni. Studia jednolite trwają pięć lat i dopiero po ukończeniu piątego roku możliwe jest zdobycie dyplomu. Wyjątkiem są tu studia medyczne, które z reguły trwają sześć lat. Istnieją kierunki, które mogą być prowadzone tylko i wyłącznie jako studia jednolite, ale oprócz nich są też kierunki, których podział zależy od woli uczelni.

W przypadku studiów podzielonych na pierwszy i drugi stopień, wygląda to trochę inaczej. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata – lub trzy i pół, jeśli są to studia inżynierskie. Po tym etapie możliwe jest zdobycie tytułu licencjata lub inżyniera i zakończenie edukacji w tym miejscu. Drugi etap studiów jest nieobowiązkowy. Jeśli student postanowi kontynuować studia na tym kierunku, po kolejnych dwóch latach otrzyma on tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Co ciekawe, po ukończeniu licencjatu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich na innym kierunku. Nie jest to reguła, gdyż zwykle dotyczy to kierunków, które są ze sobą powiązane i których zakres częściowo się pokrywa. Uczelnie na ogół podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia wskazują, absolwenci których kierunków mogą uczestniczyć w rekrutacji. Niemożliwym jest zrobienie magisterki na kierunku technicznym, jeśli uzyskaliśmy licencjat na wydziale humanistycznym, ale jeśli postanowimy przenieść się z jednego kierunku technicznego na drugi, istnieje na to duża szansa.

Po uzyskaniu dyplomu magistra można kontynuować naukę na studiach doktoranckich – inaczej nazywanych studiami trzeciego stopnia. To droga dla osób ściśle zainteresowanych karierą naukową w danej dziedzinie. Przygotowują one do własnej działalności naukowej i twórczej.

studia

W zależności od kierunku, studia doktoranckie trwają od dwóch do czterech lat. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia ich do kolejnych dwóch lat – gdy doktorant prowadzi długotrwałe badania naukowe. Oprócz prowadzenia własnych badań, doktoranci są również przygotowywani do nauczania akademickiego. Podczas studiów doktoranckich można rozpocząć przewód doktorski, prowadzący do uzyskania tytułu doktora nauk.

Osoby, które nie chcą iść na studia trzeciego stopnia, często wybierają studia podyplomowe. Różnią się one od studiów magisterskich. Aby je rozpocząć, wymagany jest dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski. Takie studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Nie ma ono takiej mocy jak dyplom. Studenta takich studiów nazywa się słuchaczem. Na niektórych kierunkach wymagane jest złożenie pracy końcowej lub zdanie egzaminu końcowego. Studia podyplomowe trwają zazwyczaj od jednego do dwóch lat. Po ich ukończeniu nie otrzymuje się żadnego tytułu naukowego. Pozwalają one uzyskać dodatkowe kwalifikacje w danej dziedzinie i rozwijać umiejętności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here