Roczne rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi podstawowy obowiązek każdej osoby pracującej. Bardzo ważne jest, aby dokonać odpowiedniego zgłoszenia w wymaganym przez prawo terminie, bowiem w innej sytuacji można narazić się na sankcje publicznoprawne. Dotychczas wielu obywateli korzystało z możliwości rozliczenia się za pośrednictwem biura podatkowego. Obecnie jednak takie usługi są relatywnie drogie, dlatego zdecydowanie lepiej jest wypełnić deklarację we własnym zakresie.

Istnieją aplikacje specjalistyczne, które znacząco usprawniają pracę i sprawiają, że wszelkie dokumenty wypełniane są niemal automatycznie. Jednocześnie możliwe jest naliczenie zwrotu podatkowego. Stanowi on różnicę pomiędzy zapłaconymi zaliczkami w danym roku obrotowym a podatkiem należnym. Istotne jest, że pieniądze przelewane są na rachunek bankowy podatnika w określonym przez prawo terminie. Od tego, kiedy zostanie wysłana deklaracja zależy to, ile sie czeka na zwrot podatku.

podatki

Każda osoba fizyczna zobowiązana jest do wypełnienia odpowiedniego formularza do 30 kwietnia każdego roku. Nie warto jednak tego robić na ostatnią chwilę, bowiem może się zdarzyć, że elektroniczna skrzynka podawcza organów administracji skarbowej nie będzie funkcjonowała w sposób poprawny. Dlatego w przypadku, gdy dana osoba uzyska od wszystkich pracodawców formularze PIT, powinna jak najszybciej wprowadzić je do systemu. Kwestia ta jest niezwykle ważna z punktu odzyskania należności z tytułu nadpłaty podatku.

Otóż w przypadku, gdy rozliczenie nastąpi do stycznia konkretnego roku obrotowego, zwrot zostanie przesłany na rachunek bankowy podatnika do końca lutego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które nie mają płynności finansowej i potrzebują dodatkowych środków na sfinansowanie określonych wydatków. Dlatego zdecydowanie warto jak najszybciej się rozliczyć. Czasami jednak nie jest to możliwe, zważywszy na fakt, iż wielu pracodawców opóźnia się z wysyłką deklaracji. W takich przypadkach nie pozostaje nic innego jak wyczekiwanie na przysłanie przez niego dokumentów listem poleconym.

Osoby, które wyślą deklaracje przed 30 kwietnia, będą musiały czekać na zwrot podatkowy nawet do 3 miesięcy. Jest to sytuacja niekorzystna, zważywszy na fakt, iż wielu podatników może korzystać z licznych ulg i zwolnień, które sprawiają, że kwota należności od Urzędu Skarbowego jest znaczna. Warto wskazać, iż najwięcej gospodarstw domowych korzysta z ulgi prorodzinnej. W jej ramach można uzyskać nawet kilka tysięcy zwrotu podatkowego.

Konieczne jest jednak utrzymywanie kilkorga dzieci. W przypadku, gdy podjęły one już pracę we własnym zakresie, uzyskanie na nie zwrotu nie będzie już możliwe. Na ogół jednak taka sytuacja nie ma miejsca – szczególnie wtedy, gdy dzieci są jeszcze niepełnoletnie. Ponadto coraz większa liczba podmiotów korzysta z możliwości, jakie daje ulga za donację krwi. Od każdego oddanego litra można odliczyć kwotę ponad 100 złotych, co dla większości obywateli stanowi znaczne przysporzenie.

zwrot podatku

Inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy wpłacone zaliczki pokrywają się z wysokością podatku należnego. Wówczas obywatel nie otrzymuje ani złotówki tytułem zwrotu podatkowego. Dlatego warto zdecydowanie wcześniej podjąć działania, które wygenerują dodatkowe należności ze strony państwa. Jak już wspomniano, najwięcej można uzyskać dzięki oddawaniu krwi oraz wychowywaniu małoletnich dzieci.

Możliwe jest także dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. 10% kwoty donacji można z powodzeniem odliczyć od należnego podatku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest organizacja Caritas – w tym przypadku aż 30% wartości darowizny z powodzeniem można odzyskać w formie zwrotu podatkowego. Dlatego coraz większa liczba osób decyduje się na wspieranie rozmaitych fundacji i stowarzyszeń, których cel statutowy jednoznacznie świadczy o tym, iż są one organizacjami pożytku publicznego. Bardzo często wykorzystywanym mechanizmem jest również ulga internetowa, z której korzysta obecnie ponad 60% gospodarstw domowych.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/rmenkala19/domains/edukacjabezgranic.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here