Wiele propozycji finansowania dostępnych na rynku dla firm może być problematyczne w wyborze. Aby podjąć odpowiednią decyzję należy przeanalizować, czym charakteryzuje się usługa i jakie są jej rodzaje, a także czy może być pomocna w danej działalności. Jedną z propozycji finansowania jest faktoring, który często pozwala zachować płynność finansową w przedsiębiorstwach z krótkim okresem działania.

Co to takiego faktoring i kto może z niego korzystać?

Faktoringiem nazywa się usługę finansową polegająca na sprzedaży faktur firmom zajmującym się regulacją środków od klientów mających problem ze spłatą. Działalności takie wypłacają większość należności przedsiębiorstwu a same zarządzaną całym procesem windykacji i odzyskania należności. Faktoring jest często stosowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą poprawić swoją płynność finansową poprzez przyspieszenie uzyskania środków z nieuregulowanych faktur. Więcej o tej usłudze można przeczytać na stronie -> https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Jakie występują rodzaje faktoringu?

Istnieje kilka rodzajów faktoringu, które dostosowane są do różnych potrzeb i sytuacji finansowych firm np.:

  1. Faktoring pełny (faktoring z regresem). Firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużników i jeśli nie uregulują oni należności, to ponosi ona straty. Przedsiębiorstwo korzystające z tej opcji otrzymuje natychmiastową gotówkę lub inne korzyści finansowe.
  2. Faktoring bez regresu. Firma faktoringowa nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużników. Jeśli oni nie zapłacą, to ryzyko spada na firmę korzystającą z faktoringu.
  3. Faktoring eksportowy. Ten rodzaj faktoringu jest skierowany do firm działających na rynkach międzynarodowych. Firma eksportująca sprzedaje swoje zagraniczne faktury firmie faktoringowej, która zajmuje się ich odzyskiwaniem od dłużników w kraju docelowym. Faktoring eksportowy pozwala firmie uzyskać natychmiastową gotówkę za swoje międzynarodowe transakcje.
  4. Faktoring odwrotny (reverse factoring). W tym przypadku to firma kupująca inicjuje faktoring i  finansuje dostawców firmy dłużnika poprzez wypłacenie im gotówki za wystawione faktury.
  5. Faktoring koncentracyjny. Stosowany w sytuacjach, gdy firma ma wiele dłużników i chce zoptymalizować proces zarządzania należnościami. Firma faktoringowa jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi fakturami i płatnościami.
  6. Faktoring zdyskontowany (maturity factoring). W faktoringu zdyskontowanym firma faktoringowa wypłaca firmie korzystającej z faktoringu określony procent wartości faktury jako zaliczkę. Po otrzymaniu płatności od dłużnika wypłaca resztę kwoty minus opłaty faktoringowe.

Jakie są fakty i mity o faktoringu?

Bardzo dużo informacji o faktoringu dostępnych w internecie oraz poprzez inne osoby sprawia, iż obok faktów powstaje wiele mitów. Do faktów zalicza się m.in. to, że faktoring jest formą finansowania, poprawia płynność finansową, istnieją różne jego rodzaje, a także redukuje ryzyko niewypłacalności. Natomiast do mitów należy określenie faktoringu jako formy pożyczki, dostępności jedynie dla firm w trudnej sytuacji finansowej, wpływania bezwzględnie negatywnie na relacje z klientem, jako forma ostatecznego kroku oraz stwierdzenie, iż to usługa kosztowna i nieopłacalna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here