Pytanie o to ile dostane zwrotu podatku zadaje sobie każdy podatnik wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego. Każdy obywatel, który uzyskał chociażby złotówkę zysku na przestrzeni zeszłego roku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji rocznej PIT. Dodatkowo, wszelkiego rodzaju firmy mają obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Ta kwestia zdaje się być dla większości polaków zajęciem męczącym i żmudnym, jednak w niektórych przypadkach możemy oczekiwać zwrotu podatku. Po złożeniu deklaracji, w której wykazana została nadpłata, obywatele i przedsiębiorcy z pewnością chcieliby jak najszybciej otrzymać środki pieniężne. Warto więc dowiedzieć się w jakich przypadkach można otrzymać zwrot podatku. Aby lepiej zrozumieć ten system należy najpierw zdać sobie sprawę czym jest podatek dochodowy.

Podatek dochodowy to obowiązkowe oświadczenie podatnika o tym, iż osiąga on przychody finansowe. W naszym kraju występują w odmianie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz jako podatek dochodowy od osób prawnych. Wszelkie kwestie związane z podatkami regulują dwie odrębne ustawy – ustawa o PIT oraz ustawa o CIT zaś instytucją, która zajmuje się ich rozliczaniem jest urząd skarbowy i fiskus. Podatki naliczane są zazwyczaj na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

kalkulator

Podatek od osób fizycznych, czyli ten regulowany przez ustawę o PIT wskazuje osoby zamieszkujące na stałe Rzeczpospolitej Polski, bez względu na ich źródło dochodów. Według art. 3 ust. 2b wcześniej wspomnianej ustawy podatek obejmuje osoby pracujące na umowie o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze albo będące członkami spółek cywilnych. Taki podatek obejmuje dochody, czyli w dużej mierze przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatek należy uiścić na konto urzędu skarbowego przypisanego do miejscowości, w której na stałe jest zameldowany podatnik.

W ciągu roku należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, których suma jest ostatecznie rozliczana w momencie oddawania wniosku PIT. Można wybrać dwie możliwe opcje rozliczenia podatku – co miesiąc albo co kwartał. Istnieje również możliwość opłacania zaliczki uproszczonej, o stałej miesięcznej kwocie niezależnie od dochodu uzyskanego na przestrzeni tego okresu. Tego typu zaliczki należy regulować do 20. dnia każdego miesiąca. Wysokość podatku jest zależna od wybranej formy opodatkowania. Zazwyczaj wynosi ona jednak 17%.

Kwestie podatku dochodowego od osób prawnych reguluje ustawa CIT

Tego typu podatek stosowany jest w przypadku podmiotów bez względu na to w jaki sposób nabyły one osobowość prawną, w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych oraz kapitałowych. Opodatkowanie dochodu firm waha się zazwyczaj pomiędzy 19% a 9%, jeśli firma jest niewielka lub rozpoczyna dopiero swoją działalność. Podatek powinien być uiszczany na konto urzędu skarbowego przypisanego do miejsca, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza. Mały podatnik ma prawo do skorzystania z najniższego progu procentowego podatku, jeśli na przestrzeni 2019 roku jego dochody nie przekroczyły 2 mln euro a jego bieżące przychody nie przekraczają 1,2 mln.

ile dostane zwrotu podatku

Zwrot podatku dochodowego ze strony urzędu skarbowego ma prawo nastąpić, jeśli w w składanej deklaracji rocznej PIT lub CIT wyniknie nadpłata podatku dochodowego. Wówczas taki zwrot może nastąpić w postaci przekazu pocztowego bądź przelewu na kontu. Okres zwrotu zależy od dnia złożenia deklaracji podatkowej. W związku z tym im szybciej podatnik dostarczy urzędowi skarbowemu swojego PITa tym lepiej dla niego. Ważnym jest, aby podatnik nie miał na swoim koncie długów bądź zaległości podatkowych.

W takim przypadku nie przysługuje mu bowiem zwrot podatku. Istnieje też możliwość zwrotu podatku VAT, czyli tego naliczanego od towarów i usług. Jest dodatkiem pośrednim, naliczanym przy każdorazowym obrocie towaru na rynku. O szczegółach rozliczenia tego podatku możemy przeczytać w ustawie o VAT. W skrócie, ten podatek może zostać odliczony w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy jednak nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury. Odliczenia możemy dokonać w okresie otrzymania faktury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here