Współcześnie funkcjonowanie bez usług bankowych byłoby w zasadzie niemożliwe. Jedną z najczęściej wykorzystywanych usług zarówno przez osoby indywidualne, jak i przez przedsiębiorców jest przelew. Niemniej jednak wielu z nas nie wie, kiedy po zatwierdzeniu przelewu może spodziewać się pieniędzy. To ile czasu idzie przelew jest uzależnione od wielu czynników. O tym, jakie czynniki wpływają na czas przelewu dowiemy się z poniższego artykuł.

Rodzaje przelewów

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że głównym czynnikiem określającym jak długo będziemy oczekiwać na przelew jest to, z jakiego rodzaju przelewem mamy do czynienia. Dla uproszczenia w poniższym tekście zajmiemy się jedynie przelewami krajowymi tzn. tymi przelewami, które odbywają się pomiędzy kontami bankowymi założonymi w Polsce. Tego rodzaju przelewy możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie. Są to przelewy wewnętrzne oraz przelewy wewnętrzne. To, z którego rodzaju przelewem mamy do czynienia będzie miało bezpośredni wpływ na to, ile czasu idzie przelew.

Przelewy wewnętrzne i przelewy zewnętrzne

Różnica pomiędzy przelewami zewnętrznymi oraz przelewami wewnętrznymi jest podstawowa. Pierwsze z nich oznaczają przesłanie środków pieniężnych pomiędzy dwoma różnymi bankami. Z kolei w przypadku przelewów wewnętrznych mamy do czynienia z transakcją między dwoma kątami obsługiwanymi przez dokładnie ten sam bank.

Ma to bezpośredni wpływ, na to ile czasu idzie przelew. Zdecydowanie najszybsze są przelewy pomiędzy dwoma kontami przynależącymi do tego samego banku. W takim przypadku przelew najczęściej wykonywany jest w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że niemalże natychmiastowo po dokonaniu przelewu pieniądze zostaną dostarczone na wskazane konto.

pieniądze

Przelewy zewnętrzne w praktyce

Zastanawiając się nad tym ile czasu idzie przelew międzybankowy musimy zdać sobie sprawę z funkcji, jaką Krajowa Izba Rozliczeniowa. Krajowa Izba Rozliczeniowa jest pośrednikiem pomiędzy bankiem wysyłającym pieniądze a bankiem przyjmującym przelew. Izba wykonuje swoje usługi w czasie 3 sesji.

– sesji porannej od 9:00 11:00,

– sesji południowej od 13:30 do 15:00,

– sesji popołudniowej od 16:00 17:30.

Ponadto równie duży wpływ na to ile czasu idzie przelew mają sesje w bankach. Wszystkie z banków posiadają własne sesję wychodzące (sesja, w czasie której przelewane są pieniądze) oraz sesje przychodzące (czas, w którym przyjmowane są przelewy). Wszystkie z banków posiadają zarówno sesje poranne, południowe, jak i popołudniowe. Są one jednak rozłożone w różnych godzinach.

Jeżeli więc chcemy wiedzieć ile czasu idzie przelew musimy się dowiedzieć, w jakich godzinach odbywają się sesje przychodzące i sesje wychodzące w bankach, pomiędzy którymi odbywa się przelew. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich z tych czynników będziemy w stanie określić, w jakim czasie możemy spodziewać się przelewu.

klawiatura

Sposoby na przyspieszenie przelewu

Szczęśliwie jeżeli chcemy, aby wysłany przelew dotarł do drugiej osoby tak szybko, jak jest to tylko możliwe, to możemy skorzystać z tak zwanego przelewu ekspresowego. W takim przypadku mamy pewność, że przelew na inne konto bankowe zostanie wykonane w czasie rzeczywistym. Co ważne w przypadku przelewu ekspresowego nie ma znaczenia, iż konta osoby wysyłającej środki pieniężne oraz osoby przyjmującej przelew obsługiwane są przez różne banki.

Niemniej jednak chcąc skorzystać z tego rodzaju usługi musimy być świadomi związanych z nią kosztów. Obecnie znakomita większość przelewów międzybankowych wykonywana jest nieodpłatnie. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku przelewów ekspresowych. Decydując się na tego rodzaju przelew, w zależności od banku, z którego usług korzystamy musimy się przygotować na wydatek od kilku do nawet kilkunastu złotych.

Przelewy na dużą kwotę

Warto również pamiętać, że jeżeli nasz przelew będzie opiewał na kwotę powyżej 1 000 000 złotych, to możemy skorzystać z systemu SORBNET. W takim wypadku nasz przelew również zostanie wykonany w czasie rzeczywistym. Koszt tego rodzaju przelewu to kilkadziesiąt złotych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here