Logistyka wraz z transportem są kwestiami kluczowymi w łańcuchach dostaw, który zależny jest od sprawnego przepływu towarów w oparciu przede wszystkim o organizację składowania towaru w powierzchniach magazynowych. Magazyn, który w sposób dobry sprawuje swoją rolę, to taki w którym występuje ciągły strumień przepływu towarów związanych z zapotrzebowaniem odbiorców. Magazyn logistyczny to również miejsce w którym przechowuje się zapasy danych produktów. Ponadto magazyny logistyczne są kręgosłupem systemu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Rozpoczyna się on od producenta, a kończy w miejscu, gdzie klient zjawia się jako konsument określonego dobra. To dzięki nim wszystkie operacje logistyczne są wykonywane w sposób sprawny.

Magazyny logistyczne

Budynek magazynu logistycznego zazwyczaj jest budowlą zamkniętą, w sposób całkowicie osłonięty. W przypadkach gdy są to magazyny na wynajem, w jednym hangarze przetrzymywane są produkty jednego lub większej ilości przedsiębiorstw. To właśnie te rzeczy, które przechowywane są w magazynach logistycznych stanowią niezbędne składniki procesu produkcyjnego. Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie posiadać magazynu logistycznego, a przy tym żadnych zapasów danych produktów może to doprowadzić do przestojów w łańcuchu logistycznym, a co za tym idzie mogą zostać wygenerowane niepotrzebne, wysokie koszty. Przedsiębiorca powinien również w sposób racjonalny sterować zapasami, ponieważ ich likwidacja jest zazwyczaj niemożliwa. W związku z tym powinien on zadać sobie pytania jaką powierzchnię magazynu logistycznego będzie potrzebował oraz w jaki sposób rozporządzać tymi produktami, aby zminimalizować dodatkowe koszty związane z dalszym łańcuchem logistycznym.

Magazyny logistyczne mogą pełnić różne zadania, lecz przede wszystkim są miejscami składowania i przetwarzania materiałów w odpowiednich warunkach, przykładowo są magazyny z odpowiednimi systemami mrożącymi i chłodniczymi co pozwala na przetrzymywanie produktów żywnościowych, które mają w następnym etapie trafić transportem do sklepów spożywczych. Samo magazynowanie jest terminem ściśle związanym z zapasami, a może ono powstać w trzech strefach działalności. W produkcji, wtedy jest ono związane z zapasami produkcji w toku. W zaopatrzeniu- w magazynach logistycznych znajdują się wtedy zapasy surowców i materiałów oraz w dystrybucji, czyli w magazynowaniu wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwo dóbr, które są już gotowe do dalszych etapów procesu logistycznego.

Magazyny logistyczne można podzielić na różne rodzaje, a ma to związek z tym, jakie dobra mają być w nich przechowywane. Przykładami takich podziałów są:

-podział magazynów logistycznych z uwagi na stan skupienia produktów: mogą to być magazyny przeznaczone dla towarów sypkich, ciekłych i gazowych lub mogą być magazynami uniwersalnymi, które będą przeznaczone do magazynowania produktów w każdym stanie skupienia;

-podział magazynów ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane: mogą być placami składowymi otwartymi, wiatrami/ szopami półotwartymi, zamkniętymi całkowicie magazynami logistycznymi czy
specjalnymi takimi jak silosy;

-podział magazynów ze względu na rodzaj przechowywanego w nich towaru: magazyny przeznaczone na półprodukty, na surowce lub na wyroby gotowe;

-podział magazynów z uwagi na przeznaczenie produktów: magazyny uniwersalne, wyspecjalizowane, ogólnospożywcze czy ogólnoprzemysłowe.

Czym magazyny logistyczne różnią się od centrów logistycznych?

Pierwszą podstawową różnicą jest to, że centra logistyczne są pojęciem szerszym, a mianowicie są obiektami przestrzennymi z właściwą infrastrukturą i organizacją, które umożliwiają różnym przedsiębiorcom wykonywanie czynności na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Wynajem magazynu logistycznego jest bardzo proste. Pojawia się coraz więcej firm oferujących wynajem krótko lub długoterminowy, a sam dostęp do tych magazynów coraz częściej odbywa się na aplikacjach na telefon. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani wynajmem magazynu mogą wybierać w tym jaki potrzebują magazyn, jakie funkcje ma spełniać oraz jaka powierzchnia użytkowa będzie potrzebna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here