Do Polski przybywa coraz więcej obcokrajowców, którzy pragną zamieszkać w naszym kraju na stałe. Znajdują tu pracę, zakładają rodziny, a do tego, aby żyć spokojnie, brakuje im przede wszystkim karty stałego pobytu. Decyzję o udzieleniu zezwolenia na stały pobyt w Polsce wydaje Wojewoda, w związku z czym, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ile powinno trwać takie postępowanie i co zrobić w sytuacji, gdy trwa zdecydowanie zbyt długo?

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce – co należy wiedzieć?

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce jest udzielane bezterminowo. Cudzoziemiec, który uzyskał takie zezwolenie, otrzymuje kartę stałego pobytu, którą trzeba wymieniać co 10 lat, jednak nie wiąże się to z ponownym rozpatrywaniem wniosku o pobyt stały, jest to czysta formalność. Jeśli chodzi natomiast o samo staranie się o zezwolenie na pobyt stały, wniosek musi zostać złożony do Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu (np. w ostatnim dniu ważności posiadanej karty pobytu czasowego lub wizy).

Co do zasady długość oczekiwania na wydanie decyzji nie jest ściśle określona i zależy przede wszystkim od indywidualnych okoliczności sprawy, nie mniej postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Jeśli proces ten się przedłuża, możliwe jest złożenie skargi. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się z prawnikiem, gdyż skarga na bezczynność wojewody napisana przez adwokata (lexadvena.com) nie będzie zawierała żadnych błędów.

Jak złożyć skargę na bezczynność wojewody?

W sytuacji, gdy wojewoda przekracza termin przewidziany przez prawo na rozpatrzenie wniosku cudzoziemca, mamy do czynienia z bezczynnością lub przewlekłym postępowaniem. Jak już zaznaczyliśmy w poprzednim akapicie, ma on wtedy możliwość wniesienia skargi, którą składa się do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Należy jednak pamiętać o tym, że musi być ona poprzedzona złożeniem ponaglenia na działanie organu. W skardze trzeba wskazać konkretne zarzuty naruszenia przepisów prawa, w przeciwnym wypadku sąd może jej nie uwzględnić. Oczywiście odpowiednie sformułowanie takiego pisma nie jest proste, dlatego też dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika.

Co można uzyskać, składając skargę na bezczynność wojewody?

Pozytywne rozpatrzenie skargi przez sąd może skutkować grzywna, którą Urząd Wojewódzki będzie musiał wypłacić poszkodowanemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny może zasadzić na rzecz cudzoziemca sumę pieniężną do wysokości połowy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Zdarzają się sytuacje, w których osoby składające skargę otrzymały zadośćuczynienie w wysokości kilku tysięcy złotych, dlatego warto znać swoje prawa i dochodzić ich także przed sądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here