Jak długo można być na umowie tymczasowej?

Jak długo można być na umowie tymczasowej?

Umowa o pracę tymczasową to popularna forma zatrudnienia, która pozwala firmom elastycznie reagować na zmienne potrzeby kadrowe. Jednak wiele osób zastanawia się, jak długo mogą pozostawać w takiej umowie i czy istnieją ograniczenia czasowe.

Istota umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową jest zawierana między agencją pracy a osobami poszukującymi zatrudnienia. Agencja pełni rolę pośrednika pomiędzy pracownikiem a firmami klientów, które mają zapotrzebowanie na okresowo dostępnych specjalistów lub pomocników.

Tego rodzaju kontrakt ma charakter przejściowy i służy do realizacji krótkotrwałych projektów lub pokrycia sezonowego wzrostu zapotrzebowania kadrowego w przedsiębiorstwie. Umowa ta może trwać od kilku dni do nawet kilkunastu miesięcy.

Czas trwania minimalny

Nie ma ustawowych ograniczeń dotyczących minimalnego czasu trwania tego typu kontraktu. Może on zostać podpisany nawet tylko na jeden dzień pracy – wszystko zależy od potrzeb pracodawcy.

W praktyce jednak agencje pracy często preferują zawieranie umów na okres nie krótszy niż miesiąc. Jest to związane m.in. ze względami organizacyjnymi, takimi jak szkolenie i wdrożenie nowego pracownika czy zapewnienie mu odpowiednich środków ochrony osobistej.

Czas trwania maksymalny

Zgodnie z polskim prawem, czas trwania umowy o pracę tymczasową jest ograniczony do 18 miesięcy licząc od dnia jej rozpoczęcia lub do momentu osiągnięcia liczby godzin odpowiadającej pełnemu wymiarowi czasu pracy przez sześć kolejnych miesięcy – w przypadku wykonywania obowiązków na etacie pełnoetatowego.

Jeśli jednak taka sama osoba zostaje ponownie skierowana przez agencję pracy tymczasowej dla tej samej firmy klienta po upływie tego okresu, można podjąć decyzję o przedłużeniu kontraktu bezpośrednio między stronami (pracownik – firma). Warto pamiętać, że jeśli dochodzi do przedłużenia umowy bez udziału agencji jako pośrednika między stronami transakcji,
umowa przestaje być uważana za „tymczasowe” miejsce zamieszkania a staje się regularną formą stosunku pracy.
Umowa ta może mieć charakter stały lub okresowy, w zależności od potrzeb pracodawcy.

Przyczyny rozwiązania umowy tymczasowej

Istnieją różne przyczyny, dla których umowa o pracę tymczasową może zostać rozwiązana przed upływem ustalonego terminu:

 • Nieprzystosowanie się do wymagań stanowiska pracy;
 • Zachowanie naruszające regulamin firmy klienta;
 • Naruszenie obowiązków wynikających z zawartej umowy przez jedną ze stron;
  • np. nieobecność w pracy bez usprawiedlonej przyczyny

    Sytuacje losowe i nagłe,,, takie jak choroba czy uraz fizyczny;

n’ +
‚ tt

 • Koniec projektu lub sezonowego zapotrzebowania na daną specjalizację.
  Umowa powinna być odpowiednio wcześniej pisemnie anulowana – podając datę ostatniego dnia współpracy oraz uzasadnienie decyzji.</ol

  Wezwanie do działania: Sprawdź, jak długo można być na umowie tymczasowej i dowiedz się więcej na ten temat! Zachęcamy Cię do odwiedzenia strony internetowej https://www.bomi.pl/ , gdzie znajdziesz szczegółowe informacje.

 • ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here