Polski system edukacji został wprowadzony w 1919 roku i od tego czasu przeszedł wiele zmian. Obecnie obejmuje on szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea ogólnokształcące i technika.

Historia polskiego systemu edukacji

Ile lat ma polski system edukacji? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób. W końcu w Polsce już od dawna istnieją szkoły i uczelnie. Jednakże, czy zawsze tak było?

Historia polskiego systemu edukacji sięga XV wieku, kiedy to na terenie Polski powstało kilka uniwersytetów – m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Akademia Lubrańskiego we Lwowie.

W ciągu kolejnych stuleci rozwijała się sieć szkół średnich oraz elementarnych (podstawowych). W 1773 roku król Stanisław August Poniatowski wydał dekret o organizowaniu państwowego nadzoru nad placówkami oświatowymi.

Następne lata przyniosły jednak zmiany – po III rozbiorze Rzeczypospolitej i utracie niepodległości przez ponad sto lat nastąpił regres w dziedzinie edukacyjnej. Zaborcy wprowadzili swoje programy nauczania mające skutecznie ograniczyć dostępność do nauki dla Polaków.

Odrodzenie narodu przyniosło ze sobą również ideę wolnościowej myśli oraz potrzebę rozwoju gospodarczego kraju poprzez inwestycję w ludzi – ich umysły i talenty.
Po raz pierwszy idea ta została przedstawiona podczas Kongresu Pedagogicznego Królestwa Polskiego i Litwy (KPKPiL) , który odbył się w Warszawie w 1897 roku. W czasach II RP oświata była jednym z priorytetów państwa, co zaowocowało m.in. stworzeniem systemu szkół powszechnych oraz reformami edukacyjnymi.

Okres powojenny przyniósł kolejne zmiany – po raz pierwszy wprowadzono obowiązkowe nauczanie dla dzieci od siódmego do czternastego roku życia (1958), a także rozpoczęto masowy program budowania nowych szkół i uniwersytetów.

W latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpiły jednak problemy finansowe i organizacyjne polskiego systemu edukacji, które doprowadziły do stanu kryzysowego.
Po transformacji ustrojowej Polski rządzący postanowili skorzystać ze wsparcia instytucji międzynarodowych – Unii Europejskiej czy Banku Światowego – celem przebudowy całej struktury polskiej oświaty.
Zmieniono m.in. sposób finansowania placówek oświatowych czy sposoby oceniania uczniów.

Dzięki tym działaniom możemy dzisiaj cieszyć się rozbudowanym systemem edukacyjnym obejmującym zarówno publiczną jak i prywatną sieć szkolnictwa wyższego oraz ponadpodstawowego,
Polska znajduje się również na wysokim miejscu pod względem liczby osób posiadających wyksztacenie wyższe w Europie.

Podsumowując, polski system edukacji ma już kilkaset lat i przeszedł wiele zmian. Ostatnie dziesięciolecia były czasem dynamicznych przeobrażeń, które pozwoliły na rozwój oświaty oraz zapewnienie dostępu do niej dla każdego mieszkańca kraju.
Oczywiście nadal są problemy związane z jakością kształcenia czy brakiem odpowiednich środków finansowych. Jednakże możemy patrzeć w przyszłość z nadzieją – że kolejne reformy poprawią sytuację naszej edukacji i pozwolą na dalszy jej rozwój.

Wezwanie do działania:
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat wieku polskiego systemu edukacji na stronie https://www.pomaranczowe.pl/.

Link tag HTML: https://www.pomaranczowe.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here