Czy umowę o dzieło trzeba zgłaszać do urzędu pracy?

Czy umowę o dzieło trzeba zgłaszać do urzędu pracy?

W Polsce wiele osób pracuje na podstawie różnych rodzajów umów, takich jak umowa o pracę, zlecenie czy też samozatrudnienie. Jednak jedną z mniej popularnych form jest umowa o dzieło. Czym dokładnie jest ta forma zatrudnienia i czy wymaga ona zgłoszenia do odpowiedniego urzędu? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Co to jest umowa o dzieło?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu sapien nec nibh commodo tempus ut non nunc. Nullam id ex vitae diam faucibus eleifend et in purus.

Kiedy powstaje stosunek prawnego między stronami tejże Umowy ?

Należy pamiętać, że aby uznać zawarcie konkretnego zadania jako przedmiotu działalności wynikającej ze świadczenia usług określonych w Kodeksie cywilnym muszą być spełnione pewne warunki:

 1. wynagrodzenie za wykonane czynności nie może być stałe,
 2. umowa musi dotyczyć konkretnego dzieła lub usługi, a nie czasu pracy.

Czy umowę o dzieło trzeba zgłaszać do urzędu pracy?

Po zawarciu umowy o dzieło pracodawca nie jest zobligowany do jej zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Jest to jedna z różnic między tą formą zatrudnienia a np. umową o pracę, która wymaga rejestracji w ZUS i Urzędzie Skarbowym przez pracodawcę.

Jakie są obowiązki stron przy tej formie umowy?

Zgodnie z prawem polskim zarówno wykonawca jak i zamawiający mają swoje określone zadania:

 • Wykonawca:
  1. wykonywanie powierzonych mu czynności na podstawie uzgodnionych warunków;

  Zamówienie/zleceniodwaca:

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu sapien nec nibh commodo tempus ut non nunc. Nullam id ex vitae diam faucibus eleifend et in purus.

  Czy umowa o dzieło może być zawarta na czas określony?

  Tak, zgodnie z Kodeksem cywilnym umowę o dzieło można zawrzeć zarówno na czas nieokreślony, jak i określony. W przypadku jej rozwiązania przed upływem terminu wykonawca ma prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości wykonanej pracy.

  Jaki jest status pracownika posiadającego taką umowę?

  Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło daje pewne korzyści dla obu stron: pracodawcy oraz osoby wykonującej konkretną usługę lub dostarczającą konkretne wytwory (dzieła).

  • Dla zamówienia/zleceniobiorcy:
    • możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług w razie potrzeby;

    Dla Wykonawców:

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu sapien nec nibh commodo tempus ut non nunc. Nullam id ex vitae diam faucibus eleifend et in purus.

    Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia umowy o dzieło?

    Mimo że nie ma obowiązku zgłaszania umowy o dzieło do urzędu pracy, to należy pamiętać, że w przypadku ewentualnych sporów pracownik może napotkać pewne trudności w udowodnieniu swojego zatrudnienia i dochodzeniu swoich praw.

    • Dlatego warto:
      • dokumentować wszelkie czynności wykonane na podstawie tejże umowy;

      Zachować:

      <ol type='a

      Nie, umowę o dzieło nie trzeba zgłaszać do urzędu pracy.
      Link tagu HTML: https://www.aircold.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here