Co nie wypada nauczycielowi?

Czym powinien kierować się nauczyciel, aby być autorytetem dla swoich uczniów? Jakie zachowania są akceptowane, a jakie mogą zaszkodzić relacji między nauczycielem a uczniami? W tym artykule omówimy kilka rzeczy, które nie wypada nauczycielowi.

Po pierwsze: brak szacunku

Jednym z najważniejszych elementów relacji między uczniem a nauczycielem jest wzajemny szacunek. Nauczenie dzieci i młodzieży tego wartościowego aspektu życia to jedno z głównych założeń edukacji. Dlatego też brak szacunku ze strony samego nauczyciela może wprowadzać zamęt i dezorientacje u jego podopiecznych.

Zadawanie obraźliwych pytań

Nauczanie wymaga zadawania pytań jako części procesu uczenia się. Jednak ważne jest unikanie pytaniach prowokujących lub obraźliwych – takich które mogą sprawić że uczeń poczuje się poniżany bądź upokorzony publicznie przez całą klasę.

Przykład:

„Dlaczego twoje oceny są tak niskie?”

Krytykanctwo bez konstruktywności

Nauczyciel powinien być w stanie ocenić prace swoich uczniów, ale również pomagać im się rozwijać. Krytyka jest częścią procesu edukacyjnego, jednakże warto pamiętać o konstruktywności i umiejętności dawania pozytywnej krytyki.

Przykład:

„Twoje zadanie jest fatalne.”

Po drugie: brak empatii

Zrozumienie emocji i potrzeb ucznia to kluczowy aspekt nauczyciela. Brak empatii może prowadzić do niezadowolenia ze strony dzieci oraz utraty zaufania do nauczyciela.

Niedocenianie problemów osobistych

Każdy uczeń ma własne problemy życiowe czy rodzinne, które mogą wpływać na jego naukę. Nauczenie się rozpoznawania tych trudności przez nauczycieli może przynosi znacznie lepsze rezultaty niż ich ignorowanie bądź niedocenianie.

Przykład:

„Nie interesują mnie twoje problemy domowe.”

Odrzucenie różnic indywidualnych

Każde dziecko ma inne predyspozycje intelektualne i talenty – jako pedagod należy docenia tak różnice między nimi a nie próbować narzuca wszystkim jedną standardową ścieżkę edukacyjną.

Przykład:

„Nie wiem, dlaczego nie możesz zrozumieć tego tematu – wszyscy inni to rozumieli.”

Po trzecie: nadużywanie władzy

Równowaga między nauczycielami a uczniami jest ważna dla harmonii klasy. Nadużywanie władzy przez nauczyciela może prowadzić do negatywnych konsekwencji takich jak lęk czy poczucia niesprawiedliwości u uczniów.

Niewłaściwe karanie

Karanie jest często potrzebną częścią procesu kształcenia, jednak należy pamiętać o stosowaniu sprawiedliwych i adekwatnych sankcji za złe zachowanie. Zbyt surowe lub nieodpowiednie kary mogą przynosi więcej szkody niż pożytku.

Przykład:

„Nastrój ci się poprawi jak spiszesz 100 razy swoje błędy.”

Dyskryminacja ze względu na wygląd czy narodowość

Jakikolwiek rodzaj dyskryminacji powinien być bezwzględnie potępiany we wszystkich dziedzinach życia, także wśród pedagogów. Nauczyciele mają obowiązek zapewniają równouprawnienie wszystkim uczniom, niezależnie od ich pochodzenia czy wyglądu.

Przykład:

„Nie znam twojego języka – naucz się polskiego albo idź do innej szkoły.”

Po czwarte: brak profesjonalizmu

Nauczyciel powinien być przykładem dla swoich uczniów zarówno w sferze edukacji jak i postawy. Brak profesjonalizmu może wprowadzać zamieszanie oraz obniżyć zaufanie dzieci do nauczyciela.

Zbyt osobisty stosunek

Nauczyciele powinni utrzymywać odpowiednie granice między sobą a swoimi uczniami. Zbytnie angażowanie się emocjonalne lub nawiązywanie niestosownych relacji to zachowania, które mogą prowadzić do dezorientacji u dzieci i młodzieży.

Przykład:

„Jesteś moim ulubionym uczniem.”

Błądzenie tematyczne

Kiedy uczeń zadaje pytania dotykające tematy społeczno-polityczne czy religijne, warto pamięta że jako pedagog należy unika dyskusji o kontrowersyjnach sprawach

Wezwanie do działania: Nauczycielom nie wypada stosować przemocy fizycznej lub psychicznej, dyskryminować uczniów ze względu na ich pochodzenie, orientację seksualną, wyznawaną religię czy jakiekolwiek inne cechy osobiste. Każdy uczeń zasługuje na szacunek i godne traktowanie. W przypadku zaobserwowania takiego zachowania ze strony nauczyciela prosimy o zgłoszenie incydentu odpowiednim organom szkolnym lub lokalnym służbom edukacyjnym.

Link HTML: https://www.istaszow.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here