Prawo jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania społeczeństw i państw. Jego powstanie wiąże się z dążeniem do uregulowania stosunków między ludźmi oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednak kto dokładnie wymyślił prawo, nie da się określić w sposób precyzyjny, gdyż jego geneza wykracza poza ramy historyczne znane nam dzisiaj. Prawdopodobnie powstało ono stopniowo w wyniku rozwoju cywilizacji i potrzeby regulowania życia społecznego przez różnego rodzaju instytucje i organizacje.

Historia rozwoju prawa

Kto wymyślił prawo? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób na całym świecie. Prawo jest jednym z podstawowych elementów naszego społeczeństwa i wpływa na każdą dziedzinę życia. Historia rozwoju prawa sięga tysięcy lat wstecz.

Pierwsze systemy prawne pojawiły się już w starożytności. W Egipcie istniało tzw. „prawo pisma”, które zostało spisane około 3000 roku przed Chrystusem i regulowało m.in. kwestie dziedziczenia czy własności ziemi.

Również Babilonia miała swoje kodeksy, a najbardziej znany to Kodeks Hammurabiego zapisany ponad 2000 lat temu przed narodzeniem Jezusa Chrystusa zawiera przepisy dotyczące np.: karania za popełnienie przestępstw oraz reguły obowiązujące przy kupnie-sprzedaży niewolników.

Współczesny system prawa opiera się głównie na rzymskim modelu stanowienia ustaw przez parlament lub innych organów państwowych oraz sędziowania spraw sądowych przez niepodległe sądy .

Pod koniec XVIII wieku powstała teoria oświeceniowa sprzymierzona z ideami rewolucji francuskiej stworzyła nowe modele demokracji – tak zwana trójpodział władzy Monteskiusza: wykonawczej (rząd), ustawodawczej (parlament) i sądowniczej.

W Polsce, kraj o bogatej historii prawnej, historia systemu prawnego rozpoczyna się w 1791 roku uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza tego typu ustawa na świecie wprowadzająca liberalne wartości do życia społecznego oraz ograniczenie władzy króla .

Po II Wojnie Światowej Polska stała się państwem komunistycznym z silnym aparatem represyjnym skupionym głównie na zwalczaniu opozycji politycznej . Dopiero od czasów transformacji Systemowe zmiany , które nastąpiły po upadku PRL-u doprowadziły do powstania nowoczesnego systemu prawnego zbliżonego standardami europejskimi.

Obecnie polskie prawo jest bardzo rozwinięte i uwzględnia wiele dziedzin życia: od regulacji dotyczących umów cywilnoprawnych czy gospodarczych a także tych dotykających różnorakich aspektach funkcjonowania instytucji publicznych np.: służby zdrowia czy policja. Wszystko po to aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli kraju.

Pomimo że już tysiące lat temu istniało „prawo pisma”, tworzenie współczesnego modeli demokracją trwa nadal – by udoskonalać wymiar sprawiedliwości między ludźmi poprzez ciągłe udoskonalanie systemów prawnych.

Wezwanie do działania: Sprawdź naszą ofertę na AleButik.pl i odkryj świat modnych ubrań!

Link tagu HTML: AleButik.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here