Kto płaci podatek od umowy o dzieło?

body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
}

h1 {
font-size: 28px;
}

h2 {
font-size: 24px;
}

h3 {
font-size: 20px;
}

p{
margin-bottom :15 px ;
}

Kto płaci podatek od umowy o dzieło?

Podatki to temat, który często budzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z rodzajów umów zawieranych między pracodawcami a wykonawcami jest tzw. „umowa o dzieło”. W przypadku tej formy współpracy pojawia się pytanie – kto właściwie ponosi odpowiedzialność za zapłacenie podatków? Czy obowiązek ten spoczywa na osobie świadczącej usługę czy też może być przeniesiony na pracodawcę? Spróbujmy rozwikłać te zagadnienia.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło (czasem nazywana również kontraktem) reguluje relacje pomiędzy zamawiającym a wykonującym określone zadanie lub projekt artystyczny np.: pisarza, malarza czy kompozytora. Oznacza to, że osoba wykonująca taką umowę jest samodzielnym wykonawcą, niezależnym od zamawiającego. Umowa o dzieło różni się od umowy o pracę przede wszystkim tym, że osoba świadcząca usługę nie podlega żadnej hierarchii ani zarządowi ze strony zamawiającego.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?

W przypadku umów o dzieło to zleceniobiorca (czyli osoba wykonująca zadanie) ponosi odpowiedzialność za rozliczenie i odprowadzenie należnych składek oraz podatków do właściwego urzędu skarbowego. Jest to wynik tego, że w tej formie współpracy brak jest stosunku pracy między stronami – a więc również brakuje nadzoru czy kontroli ze strony pracodawcy.

Poziom opodatkowania dochodu uzyskanego przez osobę świadczącą usługę na podstawie umowy o dzieło może być inny niż dla osób zatrudnionych na etacie. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość dokonania ulgi lub zwolnienia w pewnych sytuacjach np.: dla studentów prowadzących działalność gospodarczą tylko dorywczo czy też artystów mających status twórcy indywidualnego.

Czym różni się płacenie PIT od VAT?

Aby dobrze zrozumieć kwestie podatkowe, warto na początku wyjaśnić różnicę pomiędzy PIT-em a VAT-em.

PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych)

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest to rodzaj podatku obowiązujący w Polsce. Opłaca się go zgodnie z osiągniętym przychodem przez daną osobę w ciągu roku. W przypadku umów o dzieło, płacenie PIT-u spoczywa na samodzielnym wykonawcy – czyli na osobie realizującej konkretne zadanie dla zamawiającego.

VAT (Value Added Tax)

VAT natomiast jest formą podatku pobieranego za towary lub usługi dostarczone przez przedsiębiorców. W przypadku umowy o dzieło, jeśli osoba świadcząca usługę przekracza określony limit kwoty przychodu rocznie i posiada status czynnego podatnika VAT – musi rozliczać taki typ opodatkowania.

Jak dokonać rozliczenia?

Rozliczenie należytej kwoty ze swoich zarobków uzyskiwanych poprzez umowę o dzieło może być skomplikowane szczególnie dla osób nieznających dobrze prawa i procedur dotyczących tego zagadnienia.

  • Zarówno wynagrodzenie brutto jak i netto można łatwo obliczyć przy użyciu narzędzi online dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów.
  • W przypadku umowy o dzieło należy pamiętać, że zleceniobiorca odpowiada za rozliczenie podatkowe. Warto więc dbać o odpowiednie dokumentowanie swoich dochodów oraz zachować ewentualne rachunki czy faktury za materiały wykorzystane w trakcie realizacji projektu.

Czy pracodawca może zapłacić podatek?

Nie ma przeszkód dla pracodawcy, aby pokrył część lub całość kosztów związanych z płaceniem podatków przez wykonawcę. Taką formę współpracy określa się jako „umowa brutto”, gdzie wynagrodzenie ustalone jest już po odjęciu wszystkich niezbędnych składek i opłat.

Kiedy warto zawrzeć umowę brutto?

Zamieszczone niżej sytuacje mogą być korzystne dla strony zamawiającej:

  1. Gdy zamierzasz korzystać ze specjalistycznej wiedzy danej osoby tylko na krótki czas;
  2. Gdy budżet przeznaczony na daną usług

    Osoba wykonująca umowę o dzieło jest odpowiedzialna za płacenie podatku od tego typu dochodów.

    Kliknij tutaj, aby przejść do strony AdProm, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here