Kto może wnioskować o zmniejszenie etatu?

Kto może wnioskować o zmniejszenie etatu?

Często zdarza się, że pracownicy chcą albo muszą zmniejszyć swoje godziny pracy. Powody mogą być różne – od potrzeby dostosowania czasu pracy do innych obowiązków po problemy zdrowotne. W takich sytuacjach ważne jest wiedzieć, kto ma prawo skorzystać z możliwości redukcji etatu i jak taki proces przebiega.

Pracownicy na umowie o pracę

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają możliwość ubiegania się o redukcję swojego wymiaru czasu pracy. Przedstawienie odpowiedniego wniosku należy do ich uprawnień oraz nie powinno stanowić problemu ze strony pracodawcy.

Jakie są przyczyny ubiegania się przez nich o redukcję etatu?

Istnieje wiele powodów dla których osoba na pełnym wymiarze godzin decyduje się na ograniczenie ilości przepracowywanych dni lub tygodniowo wykonywanej liczby roboczogodzin:

  • Zmiana życiowych okoliczności – narodziło nam dziecko lub nasze dzieci są już w wieku szkolnym, potrzebujemy więcej czasu dla rodziny.
  • Problemy zdrowotne – choroba lub stan naszego zdrowia uniemożliwia nam pracę na pełen etat.
  • Nauka lub rozwój osobisty – chcemy podjąć dodatkowe studia, kursy zawodowe albo po prostu poszerzać swoje horyzonty i umiejętności. Zmniejszenie wymiaru pracy może być jedynym sposobem na znalezienie czasu na naukę.

Jak przebiega proces ubiegania się o zmniejszenie etatu?

Aby skorzystać z możliwości redukcji godzin pracy należy:

  1. Złożyć pisemny wniosek do pracodawcy informujący o intencji ograniczenia wymiarów zatrudnienia oraz proponowanej liczbie godzin tygodniowo lub miesięcznie,
  2. Pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć taki wniosek i udzielić odpowiedzi niezwłocznie – czy zgadza się na taką modyfikację umowy czy też odmawia,

Pamiętaj jednak, że zgoda pracownika jest kluczowa! Jeśli Twój pracownik wyraźnie wyrazi sprzeciw względem Twojej propozycji to masz prawo uznać jego działanie za naruszenie warunków współpracy (np. obowiązkowego czasu pracy) i zastosować stosowne sankcje.

Pracownicy na umowie o dzieło lub kontrakcie

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub kontraktu. Nie mają one takiej samej elastyczności co pracownicy na etacie, ale mogą wnioskować o zmniejszenie ilości wykonywanej pracy.

Jak to działa?

W większości przypadków osoba wykonująca pracę określoną przez umowę nie ma możliwości redukcji wymiarów godzinowych bez zgody strony zamawiającej usługę. Jeżeli jednak masz dobre relacje ze swoim klientem (osobą, dla której świadczysz usługi), warto porozmawiać i negocjować nowe warunki współpracy.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące liczby godzin przepracowywanych tygodniowo/miesięcznie po dokonaniu redukcji?

To kwestia indywidualna – wszystko zależy od Twojej sytuacji zawodowej oraz preferencji klienta/odbiorcy usług. Warto przedyskutować ten temat już we wstępnej fazie współpracy, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień czy rozbieżności później.

Zarówno prawa pracowników, jak i pracodawców

Pamiętajmy, że zarówno osoby zatrudnione na etacie, jak i te na umowach cywilnoprawnych mają swoje prawa. Pracownicy powinni być traktowani uczciwie przez swojego pracodawcę – to dotyczy również zmniejszenia wymiaru pracy.

Przedstawienie pisemnego wniosku jest kluczowe dla obu stron w procesie redukcji godzin pracy:

  • Dla pracownika – aby móc formalnie ubiegać się o ograniczenie czasu pracy,
  • Dla pracodawcy – jako dowód zgody lub odmowy przyjęcia takiego wniosku.

Jaką odpowiedź można oczekiwać po złożeniu takiego wniosku?

Odpowiedź może być różna w zależności od sytuacji konkretnych osób czy firm. Jeśli jednak przedstawiłeś/łaś jasne argumenty oraz podał/aś przyczyny proponowanej redukcji etatu (np. problemy zdrowotne), szanse są większe na pozytywną decyzję ze strony Twojego przełożonego czy klienta.

Podsumowanie

Zarówno osoby

Wezwanie do działania: Osoby, które chcą złożyć wniosek o zmniejszenie etatu mogą to uczynić. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej EPCE (Europejskiej Platformy Cyfrowej dla Przedsiębiorstw i Pracowników) pod adresem https://www.epce.org.pl/, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat oraz skorzystać z niezbędnych formularzy i procedur.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here