Żmudny obowiązek wystawiania faktur to nierozłączny element prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.

To, w jakich terminach powinny być wystawiane faktury VAT jest uregulowane w artykule sto szóstym ustępie pierwszym ustawy o VAT. Ile czasu na wystawienie faktury ma przedsiębiorca? Czy istnieją określone przez prawo wyjątki? Tych i wielu innych rzeczy dowiemy się z poniższego artykułu.

Ogólne zasady wystawiania faktury VAT

To ile czasu na wystawienie faktury VAT ma przedsiębiorca w przypadkach szczególnych jest uzależnione między innymi od rodzaju wykonywanego świadczenia. Niemniej jednak w znakomitej większości przypadku każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT najpóźniej 15 dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym zawarto transakcję. Należy również mieć uwagę iż ta zasada ogólna, wyrażona w artykule sto szóstym ustęp pierwszy ustawy o VAT ma również zastosowanie w przypadku:

– różnego rodzaju faktur zaliczkowych poświadczających uzyskanie całości lub części zapłaty,

– osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

pieniądze

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących żadnej działalności gospodarczej, aby zasada ogólna wystawiania faktury VAT miała zastosowanie musi zostać spełniony określony warunek. To znaczy, że osoba fizyczna chcąca otrzymać fakturę VAT jest zobligowana do poinformowania o tym przedsiębiorcę maksymalnie do końca miesiąca w którym została zawarta transakcja. Ponadto, jeżeli tego rodzaju zawiadomienie wpłynęło w kolejnym miesiącu przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT maksymalnie do 15 dni od momentu zgłoszenia żądania

Sytuację wyjątkowe

To, ile czasu na wystawienie faktury VAT ma przedsiębiorca może odbiegać od zasady ogólnej. Dotyczy to jednak ściśle określonych przez polskiego prawodawcę wyjątków. Przedsiębiorca ma prawo do wystawienia faktury VAT do 30 dnia od dnia zawarcia transakcji, jeżeli ta dotyczyła między innymi usług budowlanych, czy też budowlano-montażowych. Kolejnym wyjątkiem od zasady ogólnej jest usługa dostawy książek drukowanych.

Należy mieć na uwadze iż nie odnosi się to do takich materiałów, jak mapy, ulotki, magazyny, czasopism i gazet. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo na wystawienie faktury VAT nawet do 60 dnia od dnia wydania towaru. Ustawa o VAT odrębnie reguluje druk książek. Tak samo, jak w poprzednim przypadku wyjątek ten nie dotyczy map, gazet, czasopism i ulotek. W przypadku drukowania książek przedsiębiorca ma czas na wystawienie faktury nawet do 90 dnia od dnia ukończenia czynności.

ile czasu na wystawienie faktury

Przyspieszanie procesu wystawiania faktur VAT

Wspominając o fakturach warto nadmienić, iż istnieje bardzo łatwy sposób na przyspieszenie procesu wystawiania faktur VAT. Zgodnie z polskim prawodawstwem każdy przedsiębiorca ma prawo do wystawiania faktur VAT w dwóch różnych formach. Może to być zarówno forma papierowa, jak i forma elektroniczna. Decydując się na drugie rozwiązanie przedsiębiorca może skorzystać z różnego rodzaju aplikacji fakturujących. Tego rodzaju nowoczesne oprogramowanie pozwoli na znaczące przyspieszenie procesu wystawiania faktury. Pozwala ono również na realne oszczędności, gdyż przedsiębiorca nie jest zobligowany do druku faktury i nie musi wysyłać jej pocztą.

Jest to idealne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w małych, średni, jak i dużych przedsiębiorstwach. Warto również mieć na uwadze że niektóre programy fakturujące są dostępne za darmo oraz online. Nie ma konieczności pobierania programu na komputer. Fakturę można wysłać w formie elektronicznej również z poziomu programu fakturującego. Jak widać z powyżej umieszczonego zapisu to ile czasu na wystawienie faktury VAT ma przedsiębiorca jest uzależnione przede wszystkim od rodzaju wykonywanej usługi. Ilość wyjątków pozwalających na odstępstwo od zasady ogólnej jest bardzo ograniczone. W znakomitej większości przypadku na wystawienie faktury VAT mamy 30 dni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here