Założenie spółki może być korzystne dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność w sposób bardziej formalny i zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Spółka daje możliwość dzielenia ryzyka biznesowego pomiędzy wspólnikami oraz umożliwia pozyskanie kapitału inwestycyjnego. Jednakże decyzja o założeniu spółki powinna być dokładnie przemyślana i poprzedzona odpowiednią analizą rynku oraz planem biznesowym.

Korzyści z założenia spółki

Czy warto założyć spółkę? To pytanie, które z pewnością zadaje sobie wiele osób planujących rozpoczęcie własnego biznesu. Odpowiedź na to pytanie może być różna w zależności od sytuacji, ale jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za tym krokiem są korzyści finansowe.

Założenie spółki daje możliwość pozyskania większej ilości kapitału niż w przypadku prowadzenia działalności jako osoba fizyczna. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ udziały w spółce można sprzedawać innym osobom lub inwestorom, co pozwala na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych potrzebnych do rozwijania firmy.

Kolejną korzyścią jest ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy. W przypadku prowadzenia działalności indywidualnej cała odpowiedzialność leży wyłącznie na właścicielu firmy – jeśli coś pójdzie nie tak i firma wpadnie w kłopoty finansowe, będzie on odpowiadał całym swoim majątkiem prywatnym. Natomiast gdy działa się już poprzez spółkę kapitałową (np. Sp.z o.o.), to przykładając wszystkie siły do walki o utrzymanie płynność finansowej tejże – straty poniesione przez firmę mogą zostać pokryte tylko ze środków zgromadzonych przez nią samodzielnie; czyli w przypadku niepowodzenia przedsiębiorca zabezpiecza swoje prywatne majątkowe.

Właściciele spółki, zwłaszcza tacy posiadający większość udziałów, mogą również cieszyć się pewnymi przywilejami i korzyściami. Mogą oni na przykład otrzymywać dywidendy – czyli część zysków firmy rozdzieloną między właścicieli według proporcji ich udziałów. Ponadto decyzje dotyczące prowadzonej działalności podejmowane są przez organ kolegialny (np. zarząd) oraz zgromadzenie wspólników (czyli zebranie wszystkich właściwe akcjonerom osób), co pozwala na demokratyczne podejmowanie decyzji i unika sytuacji uzależnienia od jednej osoby lub ugrupowania.

Korzystając z założenia spółki można też skorzystać ze specjalnych ulg podatkowych takich jak np.: CIT 9% dla małych firm – do kwoty 1 200 tys zł obrotu rocznego; a także możliwości wykorzystania kosztów uzyskania przychodu w pełni bądź amortyzacja środkowisk trwałychna cele inwestycyjno-rozwojowe itp..

Oprócz wymienionych już wcześniej argumentów przemawiających za utworzeniem własnej spółki warto jeszcze dodać kilka dodatkowych aspektów. Przede wszystkim spółka daje większe możliwości rozwoju i ekspansji na rynku, co jest szczególnie ważne dla firm o dużych ambicjach.

Ponadto firma w formie spółki może cieszyć się lepszymi warunkami kredytowymi oraz korzystać z różnego rodzaju dotacji czy programów wsparcia finansowego ze strony instytucji publicznych lub prywatnych inwestorów.

Warto również podkreślić, że założenie własnej spółki to nie tylko szansa na osiągnięcie sukcesu finansowego ale także satysfakcja z prowadzenia własnego biznesu. Właściciel ma pełną kontrolę nad swoją działalnością oraz okazję do realizowania swoich pasji i marzeń zawodowych.

Podsumowując: warto założyć własną spółkę jeśli chce się mieć pewność, że rozwijana przez nas firma będzie miała realne szanse powodzenia; docenia się dodatkowe przywileje wynikające ze statutarych przepisów prawa dla tego typy działań gospodarczych – a ponieważ decyzja ta jest świadoma (zaangażowanie kapitału przedsiębiorcy) – raczej motywacja do pracy we właśnie takiej konstrukcj stanowi istotny element skłaniający ku temu wyborowi niż jakiekolwiek pozorne korzyści płynące np.: od znalezienia „luki” w prawie lub braku wiedzy na ten temat.

Wezwanie do działania: Zachęcam Cię do założenia spółki, jeśli masz pomysł na biznes i chcesz rozwinąć swoją działalność. Przyjrzyj się dostępnym opcjom i zdecyduj, czy to jest właściwa droga dla Ciebie!
Link tagu HTML :

Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here