Prezes spółki może ponosić odpowiedzialność majątkową za decyzje podejmowane w jej imieniu. W niektórych przypadkach, gdy prezes działa niezgodnie z prawem lub narusza umowy zawarte przez firmę, jego prywatny majątek może być zagrożony. Jednakże istnieją pewne ograniczenia i warunki dotyczące tej odpowiedzialności finansowej prezesa.

Odpowiedzialność prezesów spółek za długi firmy

Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem? To pytanie nurtuje wielu przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad założeniem własnej firmy. Odpowiedzialność prezesów spółek za długi firmy jest bowiem kwestią bardzo istotną i warta dokładniejszego omówienia.

W Polsce obowiązuje tzw. zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników spółek kapitałowych, czyli takich jak Sp. z o.o., S.A., czy też komandytowo-akcyjnych (K.S.A.). Oznacza to, że w przypadku gdy firma posiada zadłużenie lub inne problemy finansowe nie ponosi ono żadnego ryzyka przez samego prezesa.

Jednakże warto pamiętać o pewnym wyjątku od tej reguły – odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego zarządzania firmą. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, gdy sąd nakazuje zwrot części bądź całości straty pokrycia kosztami ze strony prezesa jako osoby fizycznej.

Dlaczego więc stworzono ten mechanizm? Przede wszystkim po to aby chronić interesy innych podmiotów gospodarczych oraz pracowników danej firmy – jeśli zostaną poszkodowani poprzez działalność przestępstwa popełnionym przez jej przedstawiciela.

Co więcej, odpowiedzialność prezesów może wynikać również z przepisów podatkowych. W przypadku gdy firma posiada zadłużenie wobec fiskusa a dług ten nie zostanie uregulowany na czas to skarb państwa ma możliwość egzekwowania go od osób fizycznych odpowiadających za bieżącą działalność firmy.

Jednakże warto pamiętać o pewnym wyjątku od tej reguły – odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego zarządzania firmą. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, gdy sąd nakazuje zwrot części bądź całości straty pokrycia kosztami ze strony prezesa jako osoby fizycznej.

Dlaczego więc stworzono ten mechanizm? Przede wszystkim po to aby chronić interesy innych podmiotów gospodarczych oraz pracowników danej firmy – jeśli zostaną poszkodowani poprzez działalność przestępstwa popełnionym przez jej przedstawiciela.

Co więcej, odpowiedzialność prezesów może wynikać również z przepisów podatkowych. W przypadku gdy firma posiada zadłużenie wobec fiskusa a dług ten nie zostanie uregulowany na czas to skarb państwa ma możliwość egzekwowania go od osób fizycznych odpowiadających za bieżącą działalność firmy.

Istnieje jednak jedna ważna uwaga dotycząca odpowiedzialności prezesów za długi firmy. Mianowicie, w przypadku gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej a jej szanse na przetrwanie są niewielkie to prezesa może zdecydować o ogłoszeniu upadłości spółki i tym samym uniknąć osobistej odpowiedzialności.

Podsumowując, mimo że zasada ograniczonej odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych jest powszechna to warto zdawać sobie sprawę ze swojej roli jako przedstawiciela danej firmy oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego zarządzania nią. Warto również korzystać ze wsparcia specjalistycznych kancelarii prawnych czy doradców podatkowych którzy pomogą nam skutecznie zaplanować działalność naszej firmie i minimalizować ryzyko nieprzewidzianych wydarzeń.

Pamiętajmy jednakże, że każdy biznes wiążę się pewnym ryzykiem – ważne abyśmy byli przygotowani do podejmowania decyzji które wpływać będą na kondycję naszej firmy oraz byliby gotowi ponosić ewentualne koszty własnego błędnie podjętego działania lub jego braku.

Wezwanie do działania: Prosimy o skonsultowanie się z prawnikiem w celu uzyskania informacji na temat odpowiedzialności prezesów spółek za długi i zadłużenia.

Link tag HTML do https://www.makelifeperfect.pl/:

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Make Life Perfect

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here