Czy pracodawca płaci składki ZUS od umowy zlecenia?

Czy pracodawca płaci składki ZUS od umowy zlecenia?

Umowa zlecenie jest jednym ze sposobów zawierania umów cywilnoprawnych w Polsce. Często pojawiają się pytania dotyczące obowiązku opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) od takiej formy współpracy. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Jaka jest definicja umowy zlecenia?

Umowa zlecenie to rodzaj kontraktu, który reguluje relacje między osobą wykonującą usługę (wykonawca), a zamawiającym tę usługę (zlecający). Umowa ta nie prowadzi do powstania stosunku pracy, co oznacza, że osoba wykonująca zadanie jako samozatrudniona odpowiada za swoje własne ubezpieczene społeczne i zdrowotne.

Kto musi opłaacać składki ZUS w przypadku umowy o dzieło lub użyczenia?

Sytuacja wygląda inaczej jeśli chodzi o inne typy umów cywilnoprawnych, takie jak umowa o dzieło czy użyczenia. W tych przypadkach to zleceniodawca (pracodawca) jest odpowiedzialny za opłacanie składek ZUS od wynagrodzenia.

Umowa o dzieło

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Jest to zadaniem zamawiającego – osoby fizycznej lub prawnej – który musi uiścić te płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imieniu autora.

Umowa użyczenia

Również w przypadku zawarcia umowy użyczenia między dwoma przedsiębiorstwami, gdzie jedna firma udostępnia drugiej swoje środki trwałe lub mienie niematerialne dla celów biznesowych i korzysta z nich przez określony czas bez zapewnienia stosunku pracy, obowiązek opłaty składki ZUS spoczywa na firmie przyjmującej te dobra.

Czym są składki ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją publiczną odpowiedzialną za ubezpoeiczenie społączne Polakópw oraz emerytury i renty socjalne.
Skłądają się one ze stałej składki emerytalnej, rentowej oraz chorobowej. Oprócz tego są również opłacane dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne.

Czy umowa zlecenie jest objęta obowiązkowymi składkami ZUS?

Umowa zlecenia nie wymaga od pracodawcy (zlecającego) odprowadzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że osoba wykonująca usługę na podstawie takiej umowy ma pełną odpowiedzialność za swoje własne ubezpoeiczenie społącznoe i zdorwote w ramach samozatrudnienia.

Jednakże warto pamiętać o tym, że prace wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być zgodnie ze stanem faktycznym – jeśli spełyniaja one kryteria stosunku pracy to może zostać zakwalifikowane jako taki przez organy kontrolujące.

Istnieje możliwość dobrowolnego zawarcia umowy o przysłuugujacych prawach

Należy jednak nadmienić, że istnieje opcja dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub mających status samozatrudnionego do zgodyfikowania pewnych uprawnnień w kontrakcie. Można wpisać postanowienie, zgodnie z którym pracodawca (zlecający) dobrowolnie decyduje się na opłacanie składek ZUS od umowy zlecenia. W takim przypadku pracownik jest objęty ubezpoeiczeniem społącznym w ramach tej umowy.

Czy płacąc składki ZUS od umowy o dzieło lub użyczenia można zmienić status zawodowo-ubezpieczonych?

Tak, jeśli zamierzasz być objęty obowiązkowymi świadczeniami i korzystać ze wszystkich praw przysługujących osobom ubezwględnicowanym do systemu emerytalnego oraz chorobowego to warto podpisać inną formę kontraktualną niż np. umowa o dzieło czy użyczenia.

Umowa-zlecenie

Najkorzystniejszą opcją dla osoby wykonującej usługę jest podpisane kontraktu na podstawie tzw. „umówienia-zlecenia”. To forma pracy samozatrudnionej pozwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej jako freelancer przy jednoczesnym odprowadzeniu składek zdorwotnych i społącznych.

  • Jako osoba będąca czynna zawdowo musisz sama uiścić określone stopy pro

    Tak, pracodawca powinien płacić składki ZUS od umowy zlecenia.

    Link do strony Diamond Chand: https://www.diamondchand.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here