Czy płaci się składki ZUS od umowy zlecenia?

Umowa zlecenie jest jedną z popularnych form zawierania umów cywilnoprawnych w Polsce. Jest to elastyczna i wygodna opcja zarówno dla pracodawcy, jak i dla wykonawcy usług. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie, czy należy odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od takiej umowy.

Czym jest umowa zlecenie?

Zanim przejdziemy do omawiania kwestii dotyczących opłacania składek ZUS od tej formy pracy, warto krótko przypomnieć czym właściwie jest umowa o dzieło.

Definicja

Umową-zadaniem określa współpracę między dwoma stronami: zamawiającym a podwykonawcom.
Osoba fizyczna realizuje na rzecz drugiego klienta pewne uslugi nie będące elementem działalności gospodarczej – może być np. projektowanie graficzne strony internetowej albo naprawienie samochodu.
Wynagrodzenie ustala sie wcześniej przez obie strony biorace udzial w procesie negocjacji – można je nazywać wynagrodzeniem za konkretną realizacje danego zadania lub też inny sposób rozliczenia (np.zaliczkowe)

Kiedy trzeba odprowadzać składki ZUS od umowy zlecenia?

Podstawową regułą jest to, że osoby zawierające umowę-zadanie nie są obowiązane do odprowadzania składek ZUS. Umowa ta bowiem nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Rozliczenie na fakturze

Należy jednak pamiętać o pewnych wyjątkach. Jeżeli umowa zlecenie zostaje rozliczona na podstawie wystawionej faktury VAT (umowa obejmująca wartość powyżej 50% przewidywanych przychodów w roku kalendarzem), zamawiający ma obowiązek pobrania odpowiednich kwot tytułem: emerytalnego, rentowego oraz chorobowego.
Wtedy następnie musi je opłacić do Zakładu Ubezpiedzeń Społeecznych.

Jeśli natomiast wynagrodzenie uzyskanego przez nas za wykonaną pracę zadaniowej przelewy będzie dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy albo dostaniemy gotówkę – Zamawajacy Nie Ma Obowiazu Poboru Skladek Na Nasza Raczke .Nie płacimy także żadnej formie PIT-u

Pomoc książki polskiej dla tych którzy chcieliby regularniej działać jako samodzielnii przedsiężbiorcy:

Podsumowanie

Wniosek z powyższego jest prosty – jeśli pracujesz na umowę-zlecenie i nie przekraczasz 50% wartości rocznych przychodów, to nie musisz odprowadzać składek ZUS. Jeżeli jednak Twoje wynagrodzenie zostaje rozliczone przez fakturę VAT lub osiągasz znaczną część swoich dochodów w ten sposób, zamawiający ma obowiązek pobrania odpowiednich kwot tytułem składków emerytalnego, rentowego oraz chorobowego.

Pamiętaj o tym podczas zawierania kolejnych umów zlecenia i regularnie sprawdzaj aktualne przepisy dotyczące płacenia składek ZUS od tej formy pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej konsultować się ze specjalistami prawnymi lub ekspertami ds. finansowych.

Tak, płaci się składki ZUS od umowy zlecenia.

Link tagu HTML: https://www.chainsaw.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here