W Polsce firma może być osobą prawną, co oznacza, że ma zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Jednakże, nie jest możliwe aby firma była uważana za osobę fizyczną ze względu na brak cech charakterystycznych dla osoby ludzkiej takich jak życie czy świadomość.

Czy firma może być osobą fizyczną? – temat bloga

Czy firma może być osobą fizyczną? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie w kontekście prawa i biznesu. Choć na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista – przecież firma to jednostka gospodarcza prowadząca działalność zarobkową – tak naprawdę sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Otóż, prawo rozróżnia pomiędzy firmami jako jednostkami organizacyjnymi a ich właścicielami lub przedstawicielami prawnymi. Firma sama w sobie nie posiada zdolności prawnej ani fizycznej osoby; jednakże jej założyciel bądź reprezentujący ją pracownik mogą działać we własnym imieniu oraz odpowiadać za wszelkie decyzje podejmowane przez firmę.

Z drugiej strony istnieją firmy spółki jawne czy komandytowe, gdzie wspólnicy posiadają pewną formę indywidualnego udziału we wnioskach finansowych i wykonawczych dotyczących funkcjonowania danej firmy. Wówczas można powiedzieć, że te rodzaje firm są bliższe charakterem do osób fizycznych niż tych innych typów spółek np.: akcyjnych czy też cywilnych.

Niektóre kraje przyjęły również specjalny status dla określonych typów przedsiębiorstw zwanych „osobowościami prawno-podmiotowymi”, co pozwala tym podmiotom na korzystanie z określonych przywilejów prawnych i podatkowych. W Polsce takim podmiotem jest spółka z o.o., która może być traktowana jako osoba fizyczna w zakresie posiadania majątku, ale jednocześnie posiada zdolność prawną do zawierania umów oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Mimo to należy pamiętać, że firma nie ma zdolności prawnej – czyli nie jest osobą fizyczną ani prawną. To właściciele lub przedstawiciel prawny firmy odpowiada za jej decyzje i działania; a sama firma działa na mocy upoważnienia swoich reprezentantów bądź pracowników.

Warto również dodać, że pojęcie „firma” odnosi się wyłącznie do nazwy danej jednostki gospodarczej; natomiast „przedsiębiorca” to już bardziej ogólny termin obejmujący zarówno firmy jak i osoby prywatne prowadzące własną działalność gospodarczą bez rejestracji formalnego podmiotu biznesowego.

Podsumowując: choć często używa się zwrotu „firma”, by opisać danego przedsiębiorstwo – faktycznie ta nazwa dotyczy tylko samego jego imienia handlowego. Jednakże istnieją sposoby na nadanie firmom status osób fizycznych np.: poprzez ustanawianie specjalnych rodzajów spółek albo też przez przypisywanie pewnej formy indywidualnego udziału we wnioskach finansowych i wykonawczych.

Tak, firma może być osobą fizyczną. Jednakże istnieją różnice między firmami a osobami prywatnymi w kwestii prawa i odpowiedzialności prawnej.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą szkoleń dotyczących prowadzenia biznesu na stronie https://realiakariery.pl/.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach dla przedsiębiorców na Realia Kariery.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here