Jeśli nie spłacisz kredytu, to bank może podjąć różne działania w celu odzyskania swoich środków. Może nałożyć opóźnienia w płatnościach oraz naliczyć odsetki karne. W skrajnych przypadkach grozi Ci także windykacja lub egzekucja komornicza, która może prowadzić do zajęcia Twojego majątku i/lub wynagrodzenia. Konsekwencje braku spłaty kredytu mogą mieć negatywny wpływ na Twoją historię kredytową i utrudnić uzyskanie kolejnego finansowania w przyszłości.

Dlaczego nie warto zaniedbywać spłaty kredytu?

Hej, słyszałeś już o tym, żeby zaniedbywać spłatę kredytu? Pewnie nie. Ale jeśli tak się zdarzy i przestaniesz płacić raty – to co się stanie?

Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę fakt, że brak regularnej spłaty długów może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W końcu banki udzielające pożyczek liczą na to, że ich pieniądze zostaną oddane wraz ze zgromadzonymi odsetkami.

Jeśli jednak nie będziesz miał możliwości opłacenia kolejnej raty swojego kredytu lub pożyczki – skontaktujesz się najprawdopodobniej z instytucją finansową i poinformujesz ją o trudnościach jakie napotkałeś.

Warto też być świadomym tego faktu – im wcześniej podejmiesz próbę znalezienia rozwiązania problemu tym większe masz szanse na uniknięcie dodatkowych kosztów wynikających np. ze wzrostu zadłużenia czy nawet dochodzenia roszczeń przez firmę windykacyjną.

Zgodnie bowiem z umowami zawieranymi między klientem a bankiem/pożyczkodawcą- niewłaściwe regulowanie należności wiąż e si ądla dłu żnika nietylko poszerzeniem salda zad ł u ż enia ale równ ie ź narastającymi odsetkami, w efekcie czego- dług zwiększa się a spłata staje się coraz trudniejsza.

To jednak nie koniec złych wieści. Brak regularnej spłaty zadłużenia może skutkować też przyspieszeniem terminu zapadalności całej sumy kredytu lub pożyczki. Oznacza to tyle, że banki mogą zażądać od nas natychmiastowej wpłaty całości kwoty pozostałego do zwrotu długu.

Jeśli takie żądanie zostanie spełnione – możemy mieć poważne problemy finansowe i egzystencjalne na horyzoncie . W końcu niewielu z nas dysponuje gotówka o wartość kilku tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy złotych , które uchronią go przed komornikiem .

Warto też pamiętać o tym, że nieopłacone raty będą miały negatywny wpływ na Twoją historię kredytową oraz zdolność kredytow ą wynikająca ze zmiennej wysokoś ci miesi ęcznych dochod ów itd., co będzie wiąż e si Ęz dodatkowy mi utrudnieniami przy staraniach o kolejny produkt finansowy np. inwestycję w nowe mieszkanie czy samochód .

Podsumowując – brak regulowania swoich płatności jest najprostszym sposobem aby popaść w spiralę zadłużeń oraz problemów naturze prawno-finansowej. Dlatego jeśli napotkasz trudności w spłacie zobowiązań, nie czekaj ani chwili dłużej i skontaktuj się ze swoim pożyczkodawcą lub bankiem. Pamiętaj – im wcześniej podejmiesz działania tym mniejszy będzie wpływ negatywnych konsekwencji na Twoją sytuację finansową.

Wezwanie do działania: Pamiętaj, że nie spłacenie kredytu może skutkować negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości lub kontakt z naszym doradcą w celu uzgodnienia dogodnych warunków spłaty.

Link tag HTML : Fashionshake

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here