Co przysługuje osobie zatrudnionej na umowę zlecenie?

Czym jest umowa zlecenie? Jakie prawa i korzyści są dostępne dla osób pracujących na tej formie kontraktu? W tym artykule omówimy, co dokładnie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy-zlecenia.

Czym jest umowa-zlecenie?

Umowa-zlecenie to jedna ze stosowanych form zawierania kontraktów. Osoba wykonująca pracę nie zostaje formalnie uznana za pracownika, lecz jest wynajmowana jako samodzielny wykonawca określonego zadania lub usługi.

Różnice między umową o dzieło a umową-zleceń

Należy pamiętać o różnicach między dwoma popularnymi typami kontraktów -umowy-o-dzieło oraz umowy-zezadanie (czyli tzw. „b2b”). Umowa-o-dzieło zakłada twórczą działalność artystyczną lub intelektualną w celu stworzenia konkretnej rzeczy bądź efektu końcowego bez względu nato jak długoterminowe będzie ono trwać. Z kolei w przypadku”b2b”, które czasem bywają mylnię używanymi synonimicznie do terminu „umowej –zadaniu”, mamy do czynienia z wykonawcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, którego oferowaną usługę klient wynajmuje na podstawie umowy-zleceń.

Prawa pracownika na umowie-zlecenie

Osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia również mają określone prawa i korzyści:

Zwolnienie lekarskie

Jeśli osoba zatrudniona jest chora i nie może wykonywać swojej pracy przez dłuższy czas, przysługuje jej zwolnienie lekarskie. W takim przypadku ma prawo do otrzymywania świadczenia chorobowego od ZUS.

Ograniczenie czasowe kontraktu

Kontrakty zawarte w formie umów-zezadanie są ograniczone czasowo – to znaczy mają ustaloną datę rozpoczęcia i zakończenia lub warunek ukończenia zadania. Oznacza to, że po upływie terminu obowiązuje automatyczne rozwiązanie kontraktu bez potrzeby wypowiedzi ze strony jednej ze stron (praktycznie taki rodzaj ugody nazywany się „automatycznym przedłużeniem”). Przed podpisaniem warto dokładnie zapoznać się z tymi szczegółami oraz ewentualnymi klauzulami dotyczących możliwości wcześniejszego rozwiązania czy też zmiany umowy.

Opłaty i składki

Jedną z najważniejszych kwestii dla osób pracujących na podstawie umowy-zlecenie są opłaty oraz składki:

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Ogółem, zarówno wynajmujący jak również wykonawca w przypadku b-2-b muszą płacić ZUS. Różnica polega na tym, że każda strona odprowadza je za siebie indywidualnie według własnego klucza obliczeniowego. Warto jednak pamiętać o tym, aby sprawdzić swoje prawa do ubezpieczenia zdrowotnego lub emerytalno-rentowych u jednej ze stron kontraktu. 

PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych)

Osoby pracujące na umowie-zlecenie mają obowiązek rozliczania się z PIT samodzielnie poprzez sporządzenie corocznego zeznania podatkowego lub wybór formularzy uproszczonej stopy procentowej.

Wniosek:
Umowa-zlecenie jest popularnym rodzajem kontraktu w Polsce. Osoby pracujące na tej formie kontraktów mają określone prawa i korzyści takie jak zwolnienie lekarskie czy prawidłowe rozliczenie PIT.

Warto jednak pamiętać o różnicach między umową-o-dzieło a umową-zlecenie oraz zrozumieć wszystkie opłaty i składki, które należy uiścić. Przed podpisaniem kontraktu zawsze warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami i ewentualnymi klauzulami dotyczącymi rozwiązania czy zmiany warunków.

Mam nadzieję, że ten artykuł dostarczył Ci wiedzy na temat tego, co przysługuje osobom pracującym na umowie-zlecenie.

Przysługującymi prawami osobie zatrudnionej na umowę zlecenie są między innymi:

1. Prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę.
2. Prawo do odpoczynku i urlopu w wymiarze określonym przepisami prawa.
3. Ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, narodowość itp., zgodnie z obowiązującym prawem antydyskryminacyjnym.
4. Prawo do świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia społecznego (w tym emerytalnego i rentowego) w przypadku spełnienia odpowiednich warunków.

Link tagu HTML prowadzący do strony https://www.bytovia.pl/:
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here