Ile godzin dziennie można pracować na umowę zlecenie?

Ile godzin dziennie można pracować na umowę zlecenie?

Czy jesteś osobą wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia? Ciekawi Cię ile maksymalnie możesz przepracować godzin w ciągu jednego dnia? W tym artykule rozwiejemy Twoje wątpliwości i omówimy kwestię limitu czasowego pracy dla osób działających na podstawie tego typu umów.

Co to jest umowa zlecenie?

Zanim przejdziemy do meritum, warto wyjaśnić czym dokładnie jest umowa zlecenie. Jest to rodzaj cywilnoprawnej formy współpracy pomiędzy dwoma stronami – zamawiającym usługę (zamawiającym) oraz osobą wykonująca danego zadania (wykonawcy). Umowa ta nie przewiduje stosunku pracy ani ubezpieczonych składek ZUS.

Jakie są ograniczenia dotyczące ilości przepracowanych godzin przy tej formie współpracy?

Umowy-zadania czyli tak zwane „umowy o dzieło”, które obejmują prace intelektualne bądź artystyczne, nie mają ściśle określonego limitu godzinowego. Wynika to z faktu, że w przypadku tego typu umów kluczowe jest wykonanie konkretnej usługi lub zadania – a nie czas jej trwania.

A jak sytuacja wygląda dla osób pracujących na podstawie tzw. „umowy o świadczenie usług”?

W przypadku umowy-zlecenia zawieranej jako „umowa o świadczenie usług”, ustalone są pewne limity dotyczące pracy danego dnia czy tygodnia. Przede wszystkim należy pamiętać, że praca powinna być realizowana osobiście przez osobę zatrudnioną i nie może przekraczać rozsądnych granic obciążenia pracownika.

Ile godzin dziennie można przepracować na umowie zlecenie?

Zgodnie ze stosunkiem do innych form współpracy istnieje norma maksymalnego czasu pracy wynosząca 8 godzin dziennie dla większości branż (i tak samo jest w przypadku tej formy kontraktu). Jednak warto mieć również na uwadze fakt, że nawet jeśli jesteśmy skoncentrowani i potrafimy skupić się nad swoją pracą bez żadnych zakłóceń – każdy organizm ma swoje ograniczenia.
Przykładem mogą być kierowcy transportowi którzy według polskiego prawa muszę spełnić wymagania jakie są przedstawione w art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o czasie pracy kierowców i muszą odbywać przerwy co kilka godzin.

Przestrzeganie limitu czasowego a jakość wykonywanej pracy

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że przekraczanie normy maksymalnego czasu pracy może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Praca powinna być realizowana efektywnie i starannie – nie tylko ze względów formalnych, ale także dla własnej satysfakcji zawodowej.
Jeśli czujemy się zmęczeni lub przepracowani, nasza produktywność spada znacznie – dlatego warto zadbać o odpowiednią ilość odpoczynku między kolejnymi pracownymi działaniami.

Czy można pracować więcej niż ustalony limit?

Należy podkreślić fakt, że umowa-zlecenie wiąże oba strony kontraktu do określonego zakresu współpracy bądź wykonania usługi – jednak w przypadku przekroczenia tego zakresu wynikają pewne konsekwencje prawno-finansowe które trudno precyzować jednolicite regule ponieważ każda sytuacja jest inna.
Warto więc wcześniej uzgodni definitywany zakres obowiązków i określić ewentualne konsekwencje jakie wynikają z przekroczenia ustalonego limitu godzinowego.

Podsumowanie

Ile godzin dziennie można pracować na umowę-zlecenie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ różni się w zależności od rodzaju zawartej umowy. Przy „umowie o dzieło” nie ma ściśle określonego limitu czasowego, podczas gdy przy „umowie o świadczenie usług” istnieją pewne ograniczenia dotyczące ilości przepracowanych godzin.
Niezależnie jednak od tego, warto pamiętać że zdrowie i dobre samopoczucie powinny być priorytetem – dlatego należy dbać zarówno o odpowiednio efektywne wykonywanie pracy jak również zapewnienie sobie odpowiedniej dawki odpoczynku między kolejnymi dniem pracy.
Wszystko to pozwoli nam cieszyć się satysfakcjonującym życiem zawodowym oraz dobrym stanem zdrowia!

Na umowę zlecenie można pracować maksymalnie 8 godzin dziennie.

Link do strony Dolnośląski Podróżnik: https://dolnoslaskipodroznik.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here