Czy umowa zlecenie jest traktowana jak umowa o pracę?

Jednym z najważniejszych aspektów w życiu każdego człowieka jest praca. W dzisiejszym artykule poruszymy ważną kwestię, czyli różnice między umową o pracę a umową zlecenie. Często pojawia się pytanie, czy oba te rodzaje kontraktów są traktowane na równi przez prawo pracy i co to dla nas znaczy jako pracownikom.

Umowa o pracę

Zaczniemy od omówienia podstawowej formy współpracy pomiędzy pracodawcą a jego podwładnym – umowy o pracę. To standardowe rozwiązanie stosowane w większości przypadków i wiążące strony na dłuższe okresy czasu.

Prawa i obowiązki stron

Głównym celem tej formy zawierania kontraktu jest zapewnienie stabilności zarówno dla firmy, jak i dla jej zaangażowanego personelu. Na mocy takiej umowy istnieje szereg przysługujących uprawnień oraz obciążających odpowiedzialności zarówno ze strony właściciela przedsiębiorstwa (pracodawcy), jak również osoby wykonującej daną funkcję (pracownika).

Prawa wynikające z Umowy O Prace:

 • Ustalone wynagrodzenie
 • Ochrona socjalna (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne)
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego i płatnego zwolnienia chorobowego
  • Jakie korzyści przysługują pracownikom na umowę o pracę?

  Obowiązki wynikające z Umowy O Prace:

  • Dostarczanie pracy na określonych warunkach
  • Zgodność ze standardami firmy oraz spełnienie wyznaczonych celów biznesowych

   Umowa zlecenie

   Innym rodzajem kontraktu jest tzw. „umowa zlecenie”. W porównaniu do umowy o pracę ma ona różnice zarówno pod względem praw jak i obowiązków stron.

   Prawa i obowiązki stron w umowie zlecania

   Mając taką formę zawieranej współpracy pomiędzy dwoma stronomi warto poznać prawa oraz odpowiedzialności wiążące przedsiębiorców jak również osoby wykonującej zadania.

   Prawa wynikające dla Osób Zatrudnionych Na Umowe Zlecenia:

   • Niektóre z praw wynikających dla osób wykonujących prace na umowę zlecenie to możliwość ustalania własnego grafiku pracy oraz elastycznego czasu trwania kontraktu.
   • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, bez nadzoru ze strony pracodawcy.

    Obowiązki wynikające dla Osób Zatrudnionych Na Umowe Zlecenia:

    • Dostarczenie odpowiedniego rezultatu.

     Aby jednak móc korzystać z tych przywilejów i jednocześnie pełnić określone funkcje jako osoba samozatrudniona (na podstawie umowy o dzieło), niezbędne jest spełnienie pewnych warunków – takich jak brak podporządkowania się instrukcjom i poleceniom pracodawcy czy posiadanie swojego miejsca pracy i narzędzi do jego prowadzenia.

     Różnice między umową o pracę a umową
     zleceniem

     Mając już ogólne pojęcie na temat zarówno „Umowy O Pracy”, jak również „Umowie Zlecania” warto spostrzeżenie różnic, które wystepują pomiędzy tymi dwoma formami współpracy.

     Charakterystyka umowy o pracę

     Podstawową różnicą jest to, że „Umowa O Pracę” opiera się na stałym zatrudnieniu i trwa dłużej niż w przypadku „Umowy Zlecenia”. W większości sytuacji przewiduje ona pełny etat oraz ustalone godziny pracy. Co więcej, osoba zatrudniona na podstawie takiego kontraktu ma pewne przywileje socjalne jak ubezpieczenie zdrowotne czy prawo do płatnego urlopu.

     Gwarancja stabilności:

     • Pewność co do okresu współpracy (nie musisz martwić się o utratę pracy po krótkim czasie).
     • Niemniej jednak istnieją pewne ograniczenia wynikające ze stosunku prawnego pomiędzy obiema stronami – tzw. „klauzula wyłączności”, która zabrania angażowania się w działalność konkurencyjną dla danego pracodawcy lub podejmowanie innych dodatkowych zajęć zarobkowych bez jego zgody.

     Charakterystyka umowy

     Wezwanie do działania:

     Zapoznaj się z informacjami na temat traktowania umowy zlecenia jako umowy o pracę. Sprawdź więcej szczegółów na stronie Centrum Poznawczego, klikając tutaj: Centrum Poznawcze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here